13349

Su Arıtma Otomasyonu

Temiz su ve atıksu arıtma tesisleri otomasyonu kapsamında, tesislerdeki tüm prosesler otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilmektedir.Otomasyon sistemi ile arıtma tesisleri bilgisayar üzerinden izlenerek, kumanda edilirken, tesisteki tüm ölçümler raporlanmaktadır.
Pompa istasyonlarında kurulan otomasyon sistemleri ise;OG ve AG dağıtım sistemlerini,pompa motorlarını, motorların çektikleri akımları merkez bilgisayardan izlemek ve çeşitli koşullarda AG ve OG ana şalterlere ve pompa motorlarına gerekli manevraları otomatik olarak sağlayan sistemdir.
Pompa istasyonu otomasyon sistemlerinde kontrol merkezi ile izlenecek ve kumanda edilecek noktalar genelde birbirine uzak olduğu için pompa istasyonları ile kontrol merkezi arasındaki irtibat fiber optik hatlar, radyo modemler, telemetri cihazları veya telefon hattı üzerinden haberleşerek sağlanmaktadır.
Sistem kontrol ve sinyal toplama kısmı, izleme kısmı ve saha ekipmanları olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır.