13349

Ulaşım Sistemleri

Optimum çalışma koşulları ve baştan başa güvenirlik için anahtar teslimi otomasyon sistemleri devreye alıyoruz.Tünel özellikleri ve ekipmanlarına göre, sistemin işletmesini güvenceye almak için;SCADA sistemlerini redundant ( yedekli) veya Server-Client yapılarında, PLC sistemlerini hotstandby redudant ( yedekli) yapılarda tesis ediyoruz.
Tünellerde kurulan otomasyon sistemleri genel olarak aşağıda özetlenen sistem ve ekipmanları izleyerek kontrol ederler;

-Havalandırma Sistemi
-Aydınlatma Sistemi
-AG ve OG Enerji Dağıtım Sistemleri
-UPS ve Dizel Jenaratör Gibi Acil Durum Güç Kaynakları
-Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri
-CCTV Sistemi
-Trafik İşaretleri
-Değişken Hız ve Trafik Şerit Kontrol İşaretleri
-Değişken Mesaj İşaretlerinin (VMS-VTS) kontrolü
-Araç Sayımı ve Sınıflandırma Sistemleri
-Gaz Sensörlerinin, Hava Akış ve Hız Sensörleri, Lüminansmetreler
-Tünel Radyosu ve Acil Durum Telefonları
-Emniyet Kapıları ve Tüm Güvenlik Ekipmanlarıının Kontrolü
-Olay Algılama Sistemi

Raylı Sistem Otomasyonu
Metro sistemlerinde SIMS ve ECS adı altında iki farklı sistem olarak otomasyon uygulanmaktadır.Tramway ve hafif raylı ulaşım sistemlerinde elektrik dağıtım ve CER sistemlerinin izlenmesi ve kumandasında önem kazanmaktadır.GÜVEN MÜHENDİSLİK olarak ulaşım sektöründe tüm bu sistemler için anahtar teslim otomasyon çözümleri sunuyoruz.

Sistem Kapsamında İzlenen ve Kontrol Edilen Noktalar;

-İstasyonlar ve Tüneldeki Aydınlatma Noktaları
-Havalandırma Sistemi
-Yangın Algılama Sistemi
-Yangın Senaryolarının Uygulanması
-OG Hücreler ve Koruma Rölesi
-Drenaj Pompaları
-Asansör ve Yürüyen Merdivenler
-Kapılar
-Enerji Analizörleri
-Hız Kontrol Cihazları